Şimdi sertifika programını belirleyin!

Dalış,sualtında görmek ve nefes almaktan daha fazla yada karmaşık değildir. Dalış; insanlık tarihinin en eski rüyalarindan birisi, bambaşka bir dünyada boşlukta asılı durabilmek, yalnızca film ve kitaplarda görebileceğiniz bir dünyayı keşfetmektir.

Dalışın temel düşüncesi: Olabildiğince uzun bir süre ve kurallar izin verdiğince araştırma ve keşfetme duygularını dalis arkadaşı ile keyifle paylaşabilmektir.

Eğer siz de aynı fikirdeyseniz birlikte dalmayı dört gözle bekliyoruz.

PADI Eğitim Programları

Hangi PADI sertifika programını seçmelisiniz?

Dünyada en fazla dalıcı yetiştiren (%55), en yay­gın dalış sistemlerinden biridir. PADI sisteminde, 12 yaşında Junior Scuba kursuyla ya da serbest dalış kursuyla sualtı dünyasına adım atılabilir, ilk kursu bitirenlere Açık su Dalıcısı sertifikası verilir. Belli bir dalış sayısını dolduranlar ileri Dalış Kursu alabilirler. Bu arada, çeşitli konularda uzmanlık kursları da alınabilir.

Sağlık ilkyardım kursunu ta­mamlamış dalıcılar Kurtarma Dalıcısı kursuna katı­labilirler. Bunun ardından grup daldırma ve eğit­menliğe yönelmek isteyenler, Dalış Lideri Kursuna katılarak bu yolda önemli bir mesafe kat ederek yarı-profesyonel statü alırlar. Bunun ardından alacağınız Yardımcı Eğitmenlik Kursu eğitimlerde daha etkin bir rol almanıza ve eğitmenlik için da­ha iyi yetişmenize olanak sağlayacaktır.

Bunun ar­dından, isteyenler Eğitmen Gelişim Kursu'na katı­larak tam profesyonel olmak için gerekli beceriler­le donatılırlar ve yapılan bir dizi sınavı başarınca Açık su Dalış Eğitmenliğine hak kazanırlar. Dalış Liderliği derecesinden sonra eğitimle ilgilenmek iste­meyen dalıcılar ise Kurtarma Kursunun yanı sıra 5 dalda uzmanlık kurslarını tamamlayarak Usta Da­lıcı unvanını alırlar.Ayrıca özürlülere ve karışım gazlara dönük rekreasyonel eğitim programları da devreye sokulmuştur.

CMAS Eğitim Programları

Su altını keşfedin

CMAS (Confederation Mondiale Des Activites Subaquatiques )
1959 yılında 15 ülkeden gelen sualtı sporcuları ve uzmanlarıyla Monaco'da ilk toplantı yapılmış ve kısa adı CMAS olan bu kuruluş faaliyete geçmiştir. Halen CMAS'a, 5 kıtada 83 ülkenin federasyonu bağlı bulunmaktadır.

CMAS'ın amacı üye federasyonlara dalış kurallarını öğretmek, eğitim ve dalış sertifikalarında standart seviyeyi yakalayarak verilen sertifikaların üye ülkelerde kabul edilmesini sağlamaktır. Ülkemizde sualtı sporları, can kurtarma ve su kayağı federasyonu adıyla 1980 yılında kurulmuştur. İlk etapta sualtı zıpkınla balık avı ve paletli yüzme dallarında faaliyet göstermiş tasarı halinde tüplü dalış tüzük ve yönetmeliği ile amatör kulüpler için hazırlanan taslaklar ancak 1990'larda hayata geçirilebilmiştir.

Günümüzde dalış merkezleri ve amatör sualtı sporları kulüplerinin yanı sıra üniversitelerde kurulmuş olan sualtı sporları kulüpleri de bilimsel araştırma ve verdikleri ileri düzeydeki eğitimlerle sualtı sporlarının ülkemizde gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Jacques COUSTEAU’nun da aralarında bulunduğu 10 kişi 10 OCAK 1959 tarihinde Dünya sualtı etkinlikleri konfederasyonu ( CMAS ) ı kurdu. Üyesi olan ülke federasyonlarındaki su altı çalışmalarını standart hale getirmek ve daha da geliştirmek amacını güden CMAS’a 5 kıtada 111 ülke federasyonu bağlıdır. Ayrıca, CMAS tarafından tanınan OCC (Organisation Conventionne Cmas) / ( CMAS la anlaşmalı kuruluşlar) adı verilen çok sayıdaki dalış okulu ve merkezleriyle birlikte yüz binlerce dalıcıyı bünyesinde barındırmaktadır.