"CMAS 1 * Dalgıç"
Eğitimi başarı ile tamamlayarak bir yıldız dalıcı kimliği almaya hak kazanan dalıcı, dalış ile ilgili teorik konularda bilgilenmiş, dalış donanımlarının hepsini uygun olarak kuşanıp çıkarabilen, bunları sualtında doğru olarak kullanıp dalabilen ve yanında en az üç yıldız dalıcı ya da bir dalış eğitmeni ile açık deniz dalışları yapmaya hazır dalıcı haline gelmiş olur. Bir yıldız dalıcının dalış derinliği sınırı ise 18 metredir. Gece dalışı yapamaz.

1 yıldız eğitim programına katılmak için yüzme bilmek, en az ilkokul mezunu olmak ve 14 yaşını doldurmuş olmak gerekir. 18 yaşını doldurmamış adaylar için veli izin belgesi alınacaktır (bu yazının bir örneği federasyonumuz web sitesinde yer almaktadır). Aletli dalış yapmanızda sakınca olmadığına dair sağlık bildirim formu tarafınızdan doldurularak (18 yaşından küçük adaylarda veli tarafından doldurulacaktır) eğitim dosyanıza konacaktır (bu belgenin bir örneği federasyonumuz web sitesinde yer almaktadır). Gerekli hallerde doktor raporu istenecektir.

Kursun Hedefi (Teorik Eğitim Sonunda)

* İdari ders Cmas'ın tanımı ve belge seviyelerini,
* Dalış malzemelerinin neler olduğu ve nasıl kullanılacağını,
* Sualtında el işaretleriyle nasıl haberleşeceğinizi,
* Duyularınızın derinlikten nasıl etkilenebileceğini,
* Uyulması gereken basit kuralları,
* Basıncın vücudunuz ve malzemeleriniz üzerindeki etkilerini,
* Basınç altında solunan gazların vücudunuz üzerindeki etkilerini,
* Güvenli bir dalış yapabilmek için dalışınızı nasıl planlamanız gerektiğini,
* Acil durumlarda kendinizi ve dalış arkadaşlarınızı nasıl kurtaracağınızı,
Öğrenmiş olacaksınız. Teorik eğitimleriniz 40’ar dakikalık 13 ders halinde toplam 520 dakika olarak işlenecektir.

Kursun Hedefi (Pratik Deniz ve Havuz Eğitimleri Sonunda)

* Sizlere dalış eğitimleriniz esnasında sualtında kullanılacak haberleşme işaretlerini,
* Malzemeyi nasıl kuşanacağınızı.
* Suya giriş tekniklerini,
* Sualtına alçalma tekniklerini,
* Nefes alırken nelere dikkat edeceğinizi,
* Yüzerlik dengeleyici donanımlarımızı nasıl kullanacağınızı,
* Nefes almanızı sağlayan regülâtörü ağzınızdan nasıl çıkarıp tekrar alabileceğinizi,
* Arkadaşınız ile havanızı nasıl paylaşabileceğinizi,
* Maskenize su girdiğinde nasıl boşaltabileceğiniz ve sualtında nasıl çıkarıp takabileceğinizi,
* Paletinizi nasıl daha doğru kullanabileceğinizi,
* Sualtı ve su üstünde scuba donanımınızı, ağırlık kemerinizi nasıl çıkarıp tekrar kuşanabileceğinizi,
* Basit ilk yardım ve kurtarma becerilerini,
* Dalış teknesinde nelere dikkat edeceğinizi,
Öğrenmiş olacaksınız tüm bu öğrendiklerinizin yanı sıra Sualtında çevreyi ve kendinizi kollama ile ilgili kapsamlı çalışmalar da yaptırılacaktır.
Pratik sualtı eğitimlerinizde bu beceriler sizlere toplam 5 dalışta öğretilecektir.

Kursa Katılım İçin gerekenler:

* Sağlık Raporu
* Nufus Kağıdı Fotokopisi
* 2 Adet Resim
* Kurs Katılım Formu

"CMAS 2 * Dalgıç"

2 Yıldız Dalıcı Sertifika Düzeyinin Tarifi:

Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan 1 yıldız sertifika eğitimi ve belge almış olmalıdır. Açık deniz dalış deneyimi olan dalıcı ve yanında en az iki yıldız dalıcı ile birlikte en çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır. Dalış eğitmeni eşliğinde eğitim amacıyla en çok 42 metre derinliğe kadar dalış yapabilir. Gece dalışı yapabilir.

2 Yıldız Dalıcı Katılım Şartları:

15 yaşını doldurmuş olmak (18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir )
Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak (18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir ),
Bir yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak,
Bir yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 20 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek
En az ilköğretim diplomasına sahip olmak.

Kursun Hedefi (Teorik Eğitim Sonunda)

* Giriş
* Dalış Hastalıkları
* İlkyardım ve Kurtarma
* Hava Hesapları
* Nitrojen Emilimi
* Derin Dalış / Gece Dalışı
* Dekompresyon Tabloları
* Dalış Planlaması ve Organizasyonu
* Sualtı Navigasyonu
Derslerimizi öğrenmiş olacaksınız. Teorik eğitimleriniz belirlenen saatlerde dersliğimizde verilmektedir.

Kursun Hedefi (Pratik Deniz Eğitimleri Sonunda)

* Açık Deniz Dalışı Uygulamaları
* Kurtarma Becerileri
* SCUBA Berileri – Açık Deniz Pratikleri
* Sualtı Navigasyonu
* Derin Dalış
* Gece Dalış Eğitimi
Pratik sualtı eğitimlerinizde bu beceriler sizlere gerektiği kadar dalış ile öğretilecektir.

Kursa Katılım İçin gerekenler:

* 1 Yıldız Dalıcı Sertifikası Aslı
* Nüfus Kağıdı Fotokopisi
* Sağlık Raporu
* 2 Adet Resim
* Kurs Katılım Formu

"CMAS 3 * Dalgıç"

3 Yıldız Dalıcı Sertifika Düzeyinin Tarifi:

Üç yıldız dalıcı Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Yine üç yıldız dalıcı her düzeyde dalıcılara sualtında önderlik yapabilecek beceri ve deneyime sahip olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. Sualtı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almıştır ve uygulayabilir. Görevli olduğu durumlarda dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir. Önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir ve yaptırabilir. Dalış eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir.

3 Yıldız Dalıcı Katılım Şartları:

* 18 yaşını doldurmuş olmak,
* Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak,
* İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak,
* İki yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,
* En az ilköğretim diplomasına sahip olmak,

Kursun Hedefi

* Küçük tekne kullanımı
* Navigasyon
* Sualtı arama, kurtarma
* Kompresör kullanımı
* Problem yönetimi
* Grup dalış organizasyonu
* Fizik, fizyoloji genel tekrarı
* Dalış malzemeleri genel tekrarı
Dersleri ve pratik becerileri öğrenmiş olacaksınız.

Kursa Katılım İçin gerekenler:

* 2 Yıldız Dalıcı Sertifikası Aslı
* Nüfus Kağıdı Fotokopisi
* Sağlık Raporu
* 2 Adet Resim
* Kurs Katılım Formu